เผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

โพสเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (09:26 น.) | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเว็บไซต์

เผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • งบแสดงผลการดำเนินงาน
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่อยู่

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
187 ม.4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140
Phone : 0-2599-1650

เวลาทำการ

025991650

025991651

025992072

025992073

เบอร์โทรฉุกเฉิน

0-2599-1651

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

0
0
0