ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน

คลอด หรือ อุบัติเหตุ

025991650

025991651

025992072

025992073

ติดต่อฉุกเฉิน

ที่อยู่

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
187 ม.4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140
Phone : 0-2599-1650

เวลาทำการ

025991650

025991651

025992072

025992073

เบอร์โทรฉุกเฉิน

0-2599-1651

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

0
0
0